• Het aantal aanvullende systemen op hun oude platform Salesforce gereduceerd, waardoor bespaard kan worden op licentiekosten en kosten per gebruiker.
  • Het vermijden van ongebruikte functionaliteiten zodat het systeem eenvoudiger werkt.
  • Het binden van medewerkers en het op maat bedienen van de klant.
  • Vanuit opleidingen en adviesgesprekken wordt de meest recente data eenvoudig gedeeld, waardoor IV de concurrentie voor kan blijven.
Nafite - Logo IV-Experts

IV Experts is dé specialist in Functioneel Beheer en Informatiemanagement. Zij bieden advies, verbinden organisaties aan de juiste experts en dragen bij aan de ontwikkeling, coaching en opleiding van organisaties en professionals. Met een duur contract en een systeem met veel maatwerk dat nog steeds niet aansloot op de wensen kwam IV Experts bij Nafite uit. Uiteindelijk koos IV Experts ervoor om een lange termijn op CRM te besparen. Met een systeem die vooruitloopt op de concurrenten en de markt als belangrijkste uitgangspunt.

De uitdaging: Effectiever CRM en besparing op de oplopende licentiekosten

IV Experts richt zich op het vakgebied Functioneel Beheer en Informatiemanagement. De informatievoorziening speelt een steeds grotere rol in veel organisaties. De ambitie van IV Experts is dat elke organisatie haar informatievoorziening op orde heeft. Het is daarom belangrijk dat de meest recente data vanuit opleidingen en adviesgesprekken gemakkelijk gedeeld kan worden en medewerkers van IV met elkaar verbonden zijn. Zodat de functioneel beheerders altijd voorzien zijn van de meest recente informatie om de klanten op maat te bedienen.

Iedere dag groeit de hoeveelheid data die je binnenkrijgt van klanten, contacten of andere relaties. Het is daarom uitermate belangrijk de gegevens op de juiste manier op te slaan. Om zo je relaties goed te kunnen beheren en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Hiervoor zijn CRM-systemen ontworpen, maar het blijft een uitdaging om deze te beheren en goed naar wens in te richten. Zo ook voor IV Experts. Het oude systeem, Salesforce, bevatte te veel functionaliteiten die door IV Experts niet gebruikt werden, waardoor het werken onoverzichtelijk werd.

Nafite - Total Cost of Ownership

De oplossing: Een Betty Blocks No-Code CRM-systeem

Nafite werkt volgens de Scrum methode. Scrum is een werkwijze om op een flexibele manier software of producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van één tot vier weken, werkende software of producten opleveren. Bij Nafite beginnen we met Sprint 0 om te inventariseren hoe huidige bedrijfsprocessen lopen en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Tijdens de Sprint 0 van IV Experts hebben we de Total Cost of Ownership (TCO) bepaald. Vervolgens is gezamenlijk berekend wat de grootste besparing zou opleveren over een middellang termijn voor IV Experts. Daarnaast is gekeken hoe het aantal systemen teruggebracht kon worden en hoe werkprocessen efficiënter ingericht konden worden.

Daarna is begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe applicatie op het No-Code platform van Betty Blocks. Betty Blocks heeft applicatie ontwikkeling zo laagdrempelig mogelijk gemaakt om het toegankelijk te maken voor iedereen. Indien mogelijk betrekken we graag iemand uit de organisatie van de klant bij het ontwikkelingsproces. Deze medewerker leiden we op en begeleiden we zodat na de oplevering deze persoon zelfstandig de applicatie kan beheren en zelfs kan uitbreiden. Dit wordt een Citizen Developer genoemd.

Het resultaat: “een verademing”

Om de ambities van IV waar te maken en goed voorbereide informatieprofessionals aan zich te binden is de applicatie ontwikkeld in een nauwe samenwerking met IV Experts. Hierdoor zijn volledig afgestemd op hun behoeftes en werkt het systeem nu voor hun. “Het systeem is een verademing voor IV Experts consultants die er dagelijks mee werken. Ze weten waar en waarom dingen er staan door een transparanter proces.”, aldus Roan, Citizen Developer van IV Experts.

Dit transparante proces maakt het mogelijk dat wensen en marktwisselingen makkelijk kunnen worden ingediend op het SharePoint. De meest recente data vanuit opleidingen en adviesgesprekken worden hier ook ingedeeld. Waardoor deze behoeftes uiteindelijk weer gemakkelijk en snel toegevoegd worden in de applicatie door Roan en met eventuele ondersteuning vanuit Nafite. Hierdoor is IV dus altijd klaar voor snelle marktwisselingen en blijven ze ten alle tijde en voorlopen op de concurrentie.

Het systeem is dus altijd up-to-date, waardoor onder andere het aantal overbodige functionaliteiten gereduceerd wordt. Daarnaast kan er ook voor gezorgd worden dat het aantal externe systemen teruggebracht kan worden en in hetzelfde systeem gebouwd kan worden. Hierdoor kan dus flink op de kosten bespaard worden en heeft IV alle CRM activiteiten in één systeem.

WORDT JIJ ONZE VOLGENDE CASE?
SMART BUSINESS APPLICATIONS.